من بنیامینم :)
متولد 1374 ...
یه دانشجو!
دانشجوی کارشناسی رشته علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
من هر وقت بخوام خودمو به کسی معرفی کنم تا با من و ویژگی هام آشنا شه وبلاگمو می دم بخونه ...
واسه همین دلیلی نمی بینم توضیح بیشتری اینجا بدم ... :)
اکانتام تو جاهای مختلف هم تو "تماس با من" هستش.
خوش باشید!